-------------------------------------------------------------------------------------------------+ IHS +-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών


Ενημερωτικό φυλλάδιο, (Information brochure)
Νέα και δραστηριότητες
Πρόγραμμα 2012-2013
Βιβλιοθήκη, Αρχείο, Εκδόσεις, Ανοιχτοί Ορίζοντες

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα από τους ιησουίτες π.π. Θεόδωρο Κοντίδη, Γαβριήλ Μαραγκό και Σεβαστιανό Φρέρη, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τάγματος των Ιησουιτών ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Πρωτοδικείο (1411/2008). Αναπτύσσει πολύπλευρο έργο στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, με κύριο σκοπό την προαγωγή της έρευνας, της μελέτης και της εκπαίδευσης, στη βάση της επιστημονικής μεθοδολογίας και των αρχών του ανθρωπισμού και του οικουμενισμού.

The Institute for Human Studies was founded in 2008 by the Jesuit fathers Theodore Kodidis, Gabriel Marangos and Sebastian Freris, and operates under the patronage of the Jesuits Residence in Athens, as a nonprofit organization (Athens Court of First Instance, 1411/2008). It provides multifaceted work in the area of humanities, promoting research, studies and education, on the basis of scientific methodology and the principles of humanism and ecumenism.

Ιστορικό
Το Ινστιτούτο αποτελεί μετεξέλιξη του μακρού επιστημονικού, μορφωτικού και πολιτιστικού έργου των ιησουιτών στην Ελλάδα, το οποίο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα και μετά, πρωτεύοντα ρόλο στο έργο αυτό κατέχουν το Ιστορικό Αρχείο, η Βιβλιοθήκη (ιδρ. 1970), το περιοδικό Ανοιχτοί Ορίζοντες (ιδρ. 1900), η επιθεώρηση Σύγχρονα Βήματα (1970-2007), πολυάριθμες εκδοτικές σειρές, καθώς και το Κέντρο Εκδηλώσεων και Ομιλιών (ιδρ. 1969), με προοδευτική πολιτιστική δράση κυρίως κατά την εποχή της Δικτατορίας και τη μεταπολιτευτική περίοδο. Σε αυτά ήρθαν να προστεθούν με την αρχή της νέας χιλιετίας τα ετήσια πανεπιστημιακά σεμινάρια λατινικής φιλολογίας, παλαιογραφίας και βιβλιοθηκονομίας, έκτακτες συνεδριακές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
    Για την οργάνωση και το συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και μορφωτικού έργου της Κοινότητας, οι υπεύθυνοι των εκδόσεων, του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης, π.π. Θ. Κοντίδης, Γ. Μαραγκός και Σ. Φρέρη, προχώρησαν το 2008 στην επίσημη ίδρυση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Σκεπτικό
To Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών συνδέει τη μακραίωνη παράδοση που έχει το Τάγμα των Ιησουιτών στις ανθρωπιστικές σπουδές, την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήμης. Με αυτή την έννοια αποτελεί ένα θεσμικό φορέα, στο πλαίσιο του οποίου το ήθος και το κύρος της παράδοσης εναρμονίζονται με τις μοντέρνες ιδέες, μεθόδους και αναζητήσεις. Παράλληλα, η ίδια η σύλληψη και η λειτουργία του στηρίζονται στη βασική θέση ότι η θρησκεία και η επιστήμη όχι μόνο δεν αποτελούν ανταγωνιστικές δυνάμεις, αλλά μπορούν –και πρέπει– να συνεργήσουν, με σκοπό να φωτίσουν σφαιρικά και ουσιαστικά τα κρίσιμα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ανθρωπότητα.

Συνεργασίες
Για την προαγωγή του σκοπού του, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με ελληνικούς και ξένους δημόσιους ή ιδιωτικούς θεσμικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους χώρους της παιδείας, της επιστημονικής έρευνας και του πολιτισμού. Στις μέχρι τώρα συνεργασίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ignatianum (Κρακοβία), το Πανεπιστημιακό ίδρυμα Centre Sèvres (Παρίσι), η Association "Sources Chrétiennes" (Λυών), το Αποστολικό Κέντρο "Πίστη και Πολιτισμός", το Ίδρυμα "Άρτος Ζωής", κ.ά., ενώ ανταλλαγές ερευνητών πραγματοποιούνται με το Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο (Ρώμη) και άλλα διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Διοικητικό Συμβούλιο
π. Θεόδωρος Κοντίδης ΤΙ, θεολόγος, (Διευθυντής, υπεύθ. περ. Ανοιχτοί Ορίζοντες)
π. Γαβριήλ Μαραγκός ΤΙ, θεολόγος, υπεύθ. Ιστορικού Αρχείου
π. Σεβαστιανός Φρέρης ΤΙ, φιλόλογος-θεολόγος, υπεύθ. Βιβλιοθήκης
π. Krzysztof Homa TI, Δρ. φιλοσοφίας
Γραμματεία
Ειρήνη Κουτελάκη, επικοινωνιολόγος, υπεύθ. γραμματείας και δημοσίων σχέσεων
Δημήτριος Λεβαντής, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος
Επιστημονικοί συνεργάτες
Γεώργιος Σ. Βλάχος, καθηγ. πολιτιστικής ιστορίας (Κολλέγ. Βακαλό)
Διονύσιος Μπενέτος, καθηγ. λατινικής φιλολογίας (Πανεπ. Αθηνών)
Μαρία Σικ, δικηγόρος
π. Πέτρος Χονγκ TI, θεολόγος